SHOW / EPISODE

שלושת השבועות | מה זה בין המצרים?

12m | Jul 26, 2022

אז מה זה בעצם 'בין המצרים'? בין מה למה נמצאים המצרים האלה? מה ההבדל בין מנהגי האבלות על אדם שנפטר לבין מנהגי האבלות על החורבן? מה זה תלתא דפורענותא ומי שמע על שבעה דנחמתא? למה קוראים לשבת שסמוכה לתשעה באב 'שבת חזון' ולזו שאחריה 'שבת נחמו'? על שבויים שנפדים במשפט ובצדק ועל דברים נוספים שאפשר לעשות כדי להתקרב קצת לעולם המקדש בשלושת השבועות, בפרק החדש בסדרת עשר דקות של עיון לילדים.


תודה לידידיה מאיר על האישור להשתמש בשיר "תתן אחרית לעמך" בביצוע הרב הלל פלאי מתוך ערוץ היוטיוב שלו.

Audio Player Image
עשר דקות של עיון לילדים
Loading...