SHOW / EPISODE

תשעה באב | סיפורי החורבן בספר ירמיה - חלק א'

11m | Aug 3, 2022

"על אלה אני בוכיה": פרקים מיוחדים לתשעה באב, דרך סיפוריו של ירמיהו, נביא החורבן. איך הגיע ירמיהו לבית הכלא? ומדוע אומר לו ה' לכתוב מגילה? מה היה תפקידו של ברוך בן נריה בסיפור, והאם כדאי לברוך להגיע עם המגילה גם אל מלך יהודה, יהויקים?


תודה רבה לדוד בן ארזה על הרשות להשתמש בשיר "על אלה אני בוכיה" ◄ https://www.youtube.com/watch?v=gwDXdI3Sc64.

תודה לאהרן סקסונוב ויוסף דוד לוי שסייעו בהכנת הפרק ובהגהתו. תודה גדולה ליהודה אייזנברג על עבודת העריכה המסורה של הפרקים לתשעה באב בפרט ופרקי הסדרה בכלל.

עשר דקות של עיון לילדים
Loading...