SHOW / EPISODE

מה מברכים על פיצה?

10m | Jan 15, 2023

אז מה זה בעצם 'לחם', שעליו מברכים 'המוציא לחם מן הארץ'? גם אתם נקלעתם פעם לויכוח מה מברכים על פיצה? האם באמת יש הבדל אם אוכלים פיצה אחת או שתיים? ומה זה משנה אם אוכלים את הפיצה בדרך לבית הספר או שאוכלים אותה בבית במקום ארוחת ערב?

עשר דקות של עיון לילדים
Loading...