SHOW / EPISODE

מדליקים נרות חנוכה

9m | Dec 12, 2022

החנוכיה כבתה מוקדם מהצפוי, האם צריך לחזור ולהדליק? מהו הזמן שבו צריך להדליק את נרות החנוכה? מי היה הגרי"ז ומדוע הוא התעניין בשעה שבה הסתיימו הקרנות הסרטים בקולנוע אדיסון בירושלים? על רוח מצויה ושאינה, פלג המנחה ועוד, בפרק מיוחד לכל המשפחה סביב הנרות, יחד עם הסופגניות או בדרך לטיול משפחתי! חנוכה שמח!

----

קרדיט:

תודה לעמיקם והילדים על הרשות להשתמש ב'מעוז צור' (ברסלב) -

https://bit.ly/3FkqhD0

ולרב מאיר אלמליח ולמקהלת 'שושנים לדוד' על הרשות להשתמש ב'יה הצל יונה מחכה' (ר' יהודה הלוי):

https://bit.ly/3uHADI1

Audio Player Image
עשר דקות של עיון לילדים
Loading...