SHOW / EPISODE

שבת | מהמשכן לפליימוביל

11m | Jul 4, 2022

האם מותר להדביק מדבקות של פליימוביל 👨‍🔧 בשבת? איך בכלל יודעים אילו פעולות אסורות ⛔ בשבת? מה היא 'מסורת' 🔯 וכיצד למדו חז"ל 👳‍♂️ איך לפרש את המילים 'לא תעשה מלאכה'? על אבות ותולדות וגם על איסורי דרבנן בשבת ועוד - בפרק שלפניכם.


למענה על שאלת הפרק, והצעת רעיונות לפרקים חדשים היכנסו לקישור: ✏️

https://forms.gle/waw5Krti1iadDz2HA

עשר דקות של עיון לילדים
Loading...