SHOW / EPISODE

מתכוננים לתפילת ראש השנה - א

10m | Sep 18, 2022

מאילו חלקים בנויה התפילה של ראש השנה? איך בעצם היא הפכה לכל כך ארוכה? מה היא ברכת 'קדושת היום' ומה תקנו חז"ל במיוחד לראש השנה? איפה נכנסות תקיעות השופר בכל הסיפור? על לב ומסגרת בתפילת העמידה בכלל, ובמיוחד – בראש השנה, בפרק מיוחד המיועד להכנת הילדים לתפילות החג. תודה גדולה ליצחק מאיר (ולדוד בן ארזה) ולישי ריבו, ששירי התפילה שלהם מלווים את הפרק ועוזרים לנו להיכנס לאווירת חג ממש!


שירים:

אבינו מלכנו – יצחק מאיר

והביאותים – יצחק מאיר

ניגון מכניסי רחמים – יצחק מאיר

ארשת שפתינו – דוד בן ארזה (בשיתוף עם יצחק מאיר)

מלוך – ישי ריבו


מקור:

מחרוזת אלול :

https://www.youtube.com/watch?v=I0p9wuDrBOU&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8

מלוך: https://www.youtube.com/watch?v=IavjGcwqYBk&ab_channel=%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%7CIshayRiboAudio Player Image
עשר דקות של עיון לילדים
Loading...