SHOW / EPISODE

ארבע פרשיות

10m | Feb 15, 2023

שחר התבקשה להכין עבודה על הקריאה בתורה המיוחדת לחודש אדר, וזה מה שיצא! מה הן 'ארבע הפרשיות' שתקנו חכמים לקרוא בתקופה זו? מה הנושא של כל פרשייה ומדוע קוראים אותה דווקא בזמן הזה? וגם: על הוצאת שלושה ספרי תורה בבית הכנסת, מפטיר וההפטרה וגם על פיוטים מיוחדים לארבע הפרשיות.

עשר דקות של עיון לילדים
Loading...