show-image

پادکست مدوناک

مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون ، من طاهر ، یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم.

Episodes

اپیزود هشتم - نگارش صحنه
Show Details24min 49s
قسمت هفتم -تحلیل فیلم استیو جابز و بال غربی
Show Details30min
قسمت ششم-زندگی نویسنده
Show Details21min 25s
اپیزود فرعی - شخصیت - پارت 2
Show Details1hr 3min
اپیزود فرعی - شخصیت - پارت 1
Show Details50min 6s
قسمت پنچم- قوانین فیلم نامه نویسی
Show Details27min 45s
قسمت چهارم - تحقیق - خلق ضد قهرمان
Show Details33min 59s
قسمت سوم - خلق شخصیت
Show Details31min 18s
قسمت دوم - ایده
Show Details25min 12s
قسمت اول - انگیزه و مانع
Show Details17min 20s
قسمت صفر - معرفی فصل دوم
Show Details11min 28s
قسمت پایانی - حرف آخر
Show Details34min 21s
قسمت نوزدهم - بازیگر
Show Details26min 4s
قسمت هجدهم - حقیقت و دروغ
Show Details13min 37s
قسمت شانزدهم - پروسه نگارش
Show Details31min 9s
قسمت پانزده - صحنه
Show Details14min 8s
قـسـمت چهارده - روایت و شرح داستان
Show Details22min 39s
قسمت سیزدهم - دیالوگ
Show Details26min 51s
glengarry glen ross قسمت دوازده - تحلیل فیلم
Show Details33min 15s
قسمت یازدهم - تحلیل نمایشنامه بوفالو آمریکایی
Show Details21min 13s
قسمت دهم - ساختار بندی پلات و ساختار سه پرده ای
Show Details38min 36s
قسمت نهم - پلات بخش دوم
Show Details16min 35s
قسمت هشتم - پلات
Show Details19min 55s
قسمت هفت - شخصیت
Show Details23min 49s
قسمت ششم - ایده داستان
Show Details17min 30s
"قسمت پنجم - قوانینن درام "ادامه
Show Details17min 12s
قسمت چهارم - قوانین درام
Show Details20min 45s
قسمت 3 - در ادامه هدف درام
Show Details13min 20s
قسمت2- هدف از درام
Show Details20min 10s
قسمت 1 - معرفی دوره
Show Details7min 33s