SHOW / EPISODE

#7 s1 Terje: «du kanj ittj træ iddea over hodan på folk»

Season 1 | Episode 7
57m | Apr 10, 2023

Terje snakker om tida som beboer på Svartlamon i overgangen fra kamp til offisiell etablering og om veien tilbake til Svartlamon som ansatt snekker i Boligstiftelsen. Vi snakker om de praktiske tinga og dugnadskulturen fra infokafeen og oppstarten av Ramp til starten på «Eat the Rich» festivalen. Vi snakker også litt om husa om mellomveien og drift og oppussing i dag. Hva betyr «gjør det sjæl»?

Folk træng hus, hus træng folk
Loading...