SHOW / EPISODE

#8 s1 Alf Jørgen om boligmarked og boligrevolusjon

Season 1 | Episode 8
42m | Apr 24, 2023

Hvordan ser boligmarkedet i Norge ut og hvordan ble det sånn? I denne bonusepisoden snakker Colin med Alf Jørgen Schnell, som har engasjert seg i boligpolitikken både aktivistisk og akademisk, om hvordan bolig ble en markedsvare og om veien til en bolig-politisk revolusjon (spoiler alert svaret er ikke leie til eie). Vi går inn i hvordan boligpolitikken styrer livene våre gjennom eierlinja, arbeidslinja og familielinja og nerder litt om tomteprisens rolle. Kan vi ha en boligpolitikk som åpner opp for å tenke kreativt om livet? Hvordan kan boligrevolusjonen se ut?

Audio Player Image
Folk træng hus, hus træng folk
Loading...