SHOW / EPISODE

#4 s1 Gjertrud og Elling om busslivet og kampen mot Bane Nor

33m | Feb 27, 2023

Gjertrud og Elling snakker om livet i buss og alle kampene det innebærer å leve i en juridisk gråsone. De snakker om hvordan de har forsvart retten til å bo alternativt og tatt opp kampen med Bane Nor, byråkratiet og en mystisk tredjepart som stikker kjepper både i hjul og pipe.

Ps. Kontraktarbeidet som nevnes i episoden er nå avslutta og har resultert i 35 års kontrakt.

Folk træng hus, hus træng folk
Loading...