SHOW / EPISODE

#5 s1 DIY, UFFA og trailerparken

Season 1 | Episode 5
37m | Mar 13, 2023

Olav prater om trailerparken, om samhold, de små tinga og om det å måtte streve litt i hværdagen. Om gentrifiseringas firkanta kaninbur og å lage bra musikk til verden og østbyens undergang.

Hvordan er det å være en del av ett alternativt gjør det sjæl miljø? Hvordan forholder man seg til fordommer og konflikter?

Audio Player Image
Folk træng hus, hus træng folk
Loading...