SHOW / EPISODE

#3 s1 Magne om Ivar Matlaus og husokkupasjonene på 80 tallet

43m | Feb 13, 2023

Colin snakker med Magne Njåstad som var med å starta Ivar Matlaus bokkafe i 1982. Den anarkistiske bokkafeen er ikke det eneste som har migrert fra UFFA til Svartlamon opp igjennom 80 og 90 tallet. Vi får høre om hvordan bydelen blei bebod av UFFA-aktivister som okkuperte og forhandlet fram leieavtaler med komunens vaktmestere.

Folk træng hus, hus træng folk
Loading...