SHOW / EPISODE

פרק 2: סיפורי יוסף: פרקים לז', לט', מ' | תנ"ך

Episode 2
27m | Oct 20, 2020

מדוע התורה מדגישה את סיפורי יוסף על פני כל בני יעקב? מהם הקשיים שבמשפחתו של יוסף? מהי האשמה של כל אחד? מהן ההשלכות? כיצד כל אלו הובילו לעליות ולירידות בחייו? גלית ברון, אלמוג מימון והמורה חנה ביטון ממקיף ז' באשדוד דנים בתחילתם של סיפורי יוסף.


אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו הצעות, הערות ושאלות באינסטגרם! @lemidamikarov


מגישים: גלית ברון ואלמוג מימון

עריכה: אלמוג מימון

הסברת תוכן: מקסים קונדרטייב

ניהול אינסטגרם: עדי מנשר

Audio Player Image
Lemida Mikarov למידה מקרוב
Loading...