SHOW / EPISODE

פרק 4: תנועת המרי העברי | היסטוריה

Episode 4
21m | Nov 26, 2020

מהו ולשם מה קם המנדט הבריטי? איך הגיבו הבריטים לאירועי הדמים והמרד הערבי? מה קבע הספר הלבן? מי היו הפורשים? מה ביצעה תנועת המרי ומדוע היא התפרקה? גלית ברון, אלמוג מימון והמורה קלאודיה מטוס ווינשטוק ממקיף ז' באשדוד דנים על תנועת המרי העברי.


אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו הצעות, הערות ושאלות באינסטגרם! @lemidamikarov


מגישים: גלית ברון ואלמוג מימון

עריכה: אלמוג מימון

הסברת תוכן: מקסים קונדרטייב

ניהול אינסטגרם: עדי מנשר

Audio Player Image
Lemida Mikarov למידה מקרוב
Loading...