הרב ישי אנגלמן - עשר דקות של עיון | מועדים | RedCircle
show-image

הרב ישי אנגלמן - עשר דקות של עיון | מועדים

10 דקות של עיון הינה סדרה עיונית בענייני המועדים.

הסדרה עוסקת ביסודות עניניים, ובשאלות הלכתיות אקטואליות. הפרקים משולבים בתובנות מחשבתיות בענייני מצוות המועדים השונות.

Episodes

מועדי אייר | קדושת ירושלים (2) – עיר שעושה את כל ישראל חברים
Show Details11min 34s
מועדי אייר | קדושת ירושלים (1) – חצר המקדש או מרכז רוחני?
Show Details10min 35s
מועדי אייר | פרק שמיני : מעמדם ההלכתי של כיבושי צה"ל - ב
Show Details10min 44s
מועדי אייר | פרק שביעי : מעמדם ההלכתי של כיבושי צה"ל - א
Show Details11min 30s
מועדי אייר | פרק שישי : נוסח תפילות יום העצמאות
Show Details17min 51s
מועדי אייר | פרק חמישי : הלל בימי התשועה
Show Details11min
מועדי אייר | פרק רביעי : "והרעתם בחצוצרות ונזכרתם" – מתרועת המלחמה לצפירת יום הזיכרון
Show Details12min 11s
מועדי אייר | פרק שלישי : מצוות תרועת החצוצרות במלחמה ובימי השמחה
Show Details9min 42s
מועדי אייר | פרק שני : מלחמת עזרת ישראל מיד צר – התודעה הציבורית כבסיס ליסוד החיוב
Show Details11min 10s
מועדי אייר | פרק ראשון : מלחמת עזרת ישראל מיד צר – מה מחייב לצאת למלחמה?
Show Details10min 24s
עירוב תבשילין | פרק רביעי : בין קדושת שבת לקדושת יום טוב
Show Details12min 50s
עירוב תבשילין | פרק שלישי : מקור דין עירוב תבשילין
Show Details10min 30s
עירוב תבשילין | פרק שני : עריכת שולחן לשבת בסיום יו''ט
Show Details10min 43s
עירוב תבשילין | פרק ראשון : עירוב תבשילין מבוא והיכרות
Show Details10min 38s
פורים | פרק עשירי : פורים משולש
Show Details12min 42s
פורים | פרק תשיעי : פורס מפה ומקדש
Show Details13min 41s
פורים | פרק שמיני : כמה ימים חוגגים את פורים
Show Details12min 2s
פורים | פרק שביעי : משלוח מנות ומתנות לאביונים
Show Details12min 14s
פורים | פרק שישי : קיימו וקיבלו - מצוות הפורים
Show Details12min 16s
פורים | פרק חמישי : קריאת המגילה בלילה וביום
Show Details9min 21s
פורים | פרק רביעי : חיוב נשים בקריאת מגילה
Show Details11min 16s
פורים | פרק שלישי : ציבור נשים בקריאת מגילה
Show Details12min 51s
פורים | פרק שני : הציבור בקריאת מגילה
Show Details10min 48s
פורים | פרק ראשון : נקהלו היהודים
Show Details11min 29s
ט"ו בשבט | פרק שביעי - כי האדם עץ השדה : איסור השחחת עצי פרי
Show Details13min 10s
ט"ו בשבט | פרק שישי - דין קדימה בשבעת המינים
Show Details10min
ט"ו בשבט | פרק חמישי - מה מיוחד בשבעת המינים?
Show Details10min 50s
ט"ו בשבט | פרק רביעי - שנת השמיטה וט"ו בשבט
Show Details11min
ט"ו בשבט | פרק שלישי - איסור ערלה וט"ו בשבט
Show Details10min 52s
ט"ו בשבט | פרק שני - ט"ו בשבט, על שום מה?
Show Details10min 20s
ט"ו בשבט | פרק ראשון - ט"ו בשבט, משמעויות הלכתיות
Show Details10min 40s
חנוכה | פרק שמיני - סדר הלכות חנוכה במשנה תורה
Show Details10min 32s
חנוכה | פרק שביעי - טיב ברכת "שעשה ניסים"
Show Details10min 40s
חנוכה | פרק שישי - הדלקה בנרות חשמליים
Show Details10min 12s
חנוכה | פרק חמישי - מנהג האשכנזים: הדלקה פרטית או משפחתית?
Show Details10min 48s
חנוכה | פרק רביעי - מהו ההידור הראוי בהדלקת הנרות?
Show Details9min 58s
חנוכה | פרק שלישי - מקום ההדלקה בבנין רב קומות
Show Details9min 58s
חנוכה | פרק שני - שותפות משפחות בהדלקת נרות
Show Details9min 59s
חנוכה | פרק ראשון - הגדרת מצוות הדלקת נר חנוכה
Show Details10min 1s