show-image

הרב ישי אנגלמן - 10 דקות של עיון - חנוכה

סדרה בענייני חנוכה, הסדרה עוסקת ביסודות עניניים, ובשאלות הלכתיות אקטואליות. הפרקים משולבים בתובנות מחשבתיות בענייני מצוות הדלקת הנרות.

תודה רבה לר' מרדכי גוטליב על הרשות להשתמש במוזיקת הליווי הנפלאה.

Episodes

פרק שמיני - סדר הלכות חנוכה במשנה תורה
Show Details10min 32s
פרק שביעי - טיב ברכת "שעשה ניסים"
Show Details10min 40s
פרק שישי - הדלקה בנרות חשמליים
Show Details10min 12s
פרק חמישי - מנהג האשכנזים: הדלקה פרטית או משפחתית?
Show Details10min 48s
פרק רביעי - מהו ההידור הראוי בהדלקת הנרות?
Show Details9min 58s
פרק שלישי - מקום ההדלקה בבנין רב קומות
Show Details9min 58s
פרק שני - שותפות משפחות בהדלקת נרות
Show Details9min 59s
פרק ראשון - הגדרת מצוות הדלקת נר חנוכה
Show Details10min 1s