SHOW / EPISODE

Tentamen – Innan, under och efter

Season 1 | Episode 9
24m | Apr 11, 2023

Kärt barn har många namn; Tenta, dugga, muntlig tenta, skriftlig tenta, examination med flera, men hur går det egentligen till innan, under och efter man skriver en tenta? David Lundgren från Tentamensamordnarna vid Jönköping University berättar för vägledarna vad som gäller, vad man får, och inte får göra. Helena blir sugen på att skriva en tenta, eller är det egentligen chipsen som lockar? David tipsar även om att man kan göra en övningstenta på JU:s studentwebb:https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen/ovningstentor.html 

Audio Player Image
Vägledning på småländska
Loading...